facebook tracking

Daglig leder Arctic Energy Port Tromsø AS

Vil du være en pionér i det grønne skiftet?

DBL1.PNG

Det foregår en storstilt omstilling til elektriske energiløsninger i hele Norge. I Tromsø viser analyser at den omfattende skipstrafikken i byen står for 34 % av klimagassutslippene.  En framtidig havn som i all hovedsak tilbyr fornybare energikilder vil kunne bidra sterkt til reduksjon av dette. Til denne endringen trengs det kompetente og finansielt sterke aktører.

Troms Kraft AS, som det største energikonsernet i nord, har derfor inngått et samarbeid med Tromsø Havn KF, den største havna i Nord-Norge, for å ta et lokalt eierskap til omstillingen. Sammen har vi etablert Arctic Energy Port Tromsø AS. Formålet er å etablere havna som et senter for fornybare energikilder med utgangspunkt i elektrisk energi, både for sjø- og landtransport. Selskapet har som ambisjon å utvide sin virksomhet geografisk gjennom samarbeid med andre havner og energiselskaper. 

Selskapet har hovedkontor i Tromsø og inngår i Troms Kraft konsernet. Troms Kraft AS er kontrollerende eier med 51% og Tromsø Havn KF med 49% 

Selskapet har fått støtte fra Enova til utviklingsfasen som pågår nå. Denne fasen ferdigstilles i løpet av høsten og det legges opp til en rekke investeringsprosjekter for i første omgang å kunne tilby landstrøm til maritim sektor

 Til spennende og utfordrende stilling i nytt selskap søkes:    

Daglig leder

Som leder vil du ha totalansvar for selskapets virksomhet. Det forventes et tett samarbeid med styret i utvikling av strategi, budsjetter og investeringsplaner. Hovedfokus de nærmeste årene vil være utvikling av markedsgrunnlag, tekniske løsninger for leveranser samt samarbeidsformer med andre havner og energiselskap. På sikt vil det bli aktuelt å anvende nye distribusjonsteknologier for elektrisk kraft, slik som batterier og hydrogen.

Du er en synlig, tydelig og samlende leder som evner å skape resultater, entusiasme og aksept for felles mål og retning. Du er komfortabel med å stille som talsperson i medier og arbeide i en utadrettet rolle mot brukerne. Du evner å skape engasjement til det grønne skiftet. Du kommuniserer godt på alle nivå og skaper gode relasjoner til kunder samt offentlige og private samarbeidspartnere. 

Ønsket bakgrunn er:

 • Erfaring som leder eller prosjektleder fra utviklingsorganisasjoner, gjerne fra teknologibedrift eller industri
 • God digital-, teknisk- og økonomiforståelse
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid 
 • Du er gjerne erfaren med virksomhetsetablering og trives med utfordringer som skapes i en oppstartfase
 • Kunnskap om energibransjen og/eller maritim sektor
 • Høyere utdanning, gjerne innen økonomi, IT eller tekniske fag

Som leder er du:

 • Resultatorientert og analytisk med god forretningsforståelse
 • Utviklingsorientert, inspirerende og samlende
 • Strukturert, tålmodig men handlekraftig
 • Samarbeidsorientert med evne til å skape motivasjon og engasjement
 • Opptatt av å skape resultater gjennom teamarbeid og involvering
 • Teknologisk nysgjerrig og innovativ i legning
 • Markedsrettet og en naturlig pådriver for å etablere nye relasjoner og samarbeid 


For stillingen gjelder:

Vi kan tilby en spennende, utviklende og utfordrende lederstilling i et moderne, fremtidsrettet og solid kraftkonsern, i tett samarbeid med Tromsø Havn. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser samt gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger. Du får trygghet i solide eiere som tenker langsiktig og har bærekraftige samfunn som en strategisk prioritet i det grønne skiftet. Du vil få sitte i førersetet til elektrifisering av landsdelen gjennom innovasjon, utvikling og digitalisering av energisystemer. Rollens omfang og kompleksitet vil utvikle seg i takt med selskapets utvikling. Målet er å etablere et kompetansesenter for å utvikle og drifte infrastruktur for å utnytte bredde- og skalafordeler til det beste for Tromsø og landsdelen. 

Kontorsted for stillingen er Tromsø. Selskapet vil ha mange samarbeidspartnere, og reiseaktivitet må derfor påregnes.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Erling Dalberg, M: 90 88 00 22 eller rådgiver hos Adecco Select ved Marius Tzatchev 47 32 51 81.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 27. september. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Bransje

Tromsø

Storgt 61
9008 Tromsø Veibeskrivelse View page

Jobber du allerede i Adecco Select?

Bli med oss i rekrutteringen og finn din neste kollega.

email
@adecco.no
 • Aleksander Jagiello
 • Andreas Upsahl
 • Behrooz Langseth
 • Eirik Aune
 • Hanne Grasto
 • Hanne Holst
 • Hege Hauge
 • Hege Vesterheim
 • Hilde Bolstad
 • Hilde Landøy Finsveen
Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor