facebook tracking

Jobb med design av skip og flytende offshoreinnretninger

Vi ansetter!

Stillinger

Brevik Engineering skal hente inn flere dyktige medarbeidere. Kanskje du har det bra der du er, men er sulten på nye utfordringer? Se en problemstilling fra et annet perspektiv? I Brevik engineering sitter 35 kloke hoder, med erfaring innen den maritime sektoren. Helt nede ved vannskorpen i Brevik vil du få nydelig utsikt til et av Norges mest trafikkerte skipsled. Du vil også få et sterkt fagmiljø, med god opplæring, fadderordning og sosiale arrangement. Ta en titt på stillingene under. 

Ta gjerne kontakt med Linda eller Aleksander  - rådgivere i Adecco Select. Merk mailen med Brevik Engineering og stillingstittel. 

Linda Thommesen: Linda.Thommesen@adecco.no 

Aleksander Jagiello: Aleksander.Jagiello@adecco.no 


Senioringeniør skipssystemer

Utarbeidelse av  designkonsepter, teorier, spesifikasjoner og beskrivelser for systemer, samt  detalj-engineering for alle typer flytende installasjoner innen skips, olje og gass industrien.  Du vil analysere og kalkulere med hensyn til kapasitet og dimensjonering av systemer. Du vil også etablere og ferdigstille flytskjemaer, P&IDer med tilhørende dokumentasjon. Som senior ingeniør vil du få ansvar for å gjøre design og analyser i henhold til vår prosjekt- og kvalitetsstandard, med fokus på prosess og teknisk sikkerhet. Du skal gjennomføre prosjekter med disiplin- og prosjektledelse, samt oppfølging og korrespondanse med kunder og leverandører.

Du har høyere teknisk utdanning fra høyskole og/ eller universitet. Det er ønskelig med 3-5 års relevant erfaring fra olje/ gass eller maritim sektor. Du har kjennskap til dataverktøy som AutoCAD, AutoCad P&ID og 3D Plant eller tilsvarende. Du innehar multidisiplin forståelse innen dette fagfeltet, samt god kunnskap til bransjeregler og standarder.

Senioringeniør mekanisk design og konstruksjon

Utarbeidelse av designkonsepter, mekaniske konstruksjoner, spesifikasjoner og beskrivelser for systemer. Du vil analysere og kalkulere med hensyn til kapasitet og dimensjonering av systemer. Utføre valg og vurdering av leverandører for mekaniske produkter og komponenter opp mot spesifikasjoner og krav. Du skal gjennomføre prosjekter med disiplin- og prosjektledelse, samt oppfølging og korrespondanse med kunder og leverandører.

Du har høyere teknisk utdanning fra høyskole og/ eller universitet. Det er ønskelig med 3-5 års relevant erfaring fra olje/ gass eller maritim sektor Du har kjennskap til dataverktøy som AutoCAD, Inventor, 3D Plant eller tilsvarende. Du innehar multidisiplin forståelse innenfor fagfeltet, samt god kunnskap til bransjeregler og standarder.

 

Senioringeniør layout og piping

Utarbeidelse av design og  konsepter, generalarrangementer, rørarrangement og layout. Du vil være ansvarlig for gjennomgang av layout og design. Gjennomføre design og kontroll av layout mot regelverk og standarder. Videre vil du utføre rørberegninger og styrkeanalyser. Du skal gjennomføre prosjekter med disiplin- og prosjektledelse, samt oppfølging og korrespondanse med kunder og leverandører.

Du har høyere teknisk utdanning fra høyskole og/ eller universitet. Det er ønskelig med 3-5 års relevant erfaring fra olje/ gass eller maritim sektor. Du har kjennskap til dataverktøy som AutoCAD, 3D Plant, Inventor, Ceasar II og NavisWorks eller tilsvarende. Du innehar multidisiplin forståelse innenfor fagfeltet, samt god kunnskap til bransjeregler og standarder.

Personell til strukturanalyse og utmatting

Strukturanalyser for konseptstudier, designstudier og detalj engineering for flytende installasjoner innen skips, olje og gass industrien. Du vil få ansvar for å gjøre analyser og beregninger i henhold til vår prosjekt- og kvalitetsstandard, med fokus på gode og varige designløsninger. Du vil også bidra til videre teknisk utvikling av vårt gode multidisipline fagmiljø og samarbeid med disipliner for marine systemer, maskineri, arrangement, linjer og stabilitet vil være viktig i utførelsen av arbeidet. Kommunikasjon med kunder, klasse og myndigheter vil også være en del av arbeidsoppgavene.

Du har høyere teknisk utdanning fra høyskole og/ eller universitet. Det er ønskelig med 3-5 års relevant erfaring fra olje/ gass eller maritim sektor. Du har forståelse av bølgestatistikk og hvordan det virker inn på spenninger globalt og lokalt i en offshorekonstruksjon. Du kan utforming av geometri i forhold til spenningskonsentrasjoner og utmattingslevetid. Brukerferdigheter med dataverktøy Sesam Wadam, Sestra og Stofat vil være en fordel, alternativt tilsvarende kompetanse fra andre verktøyer. Det er viktig at du har en god forståelse av hvordan oppføring av større stålkonstruksjoner, moduler og detaljer skal utføres i produksjon.

 

Ingeniør HVAC design og konstruksjon

Utarbeidelse av designkonsepter, teorier, spesifikasjoner og beskrivelser for HVAC systemer. Du vil analysere og kalkulere med hensyn til kapasitet og dimensjonering av HVAC systemer, etablere og ferdigstille flytskjemaer HFD, D&IDer. Du vil ta del i utarbeidelse av layout/arrangement tegninger med tilhørende dokumentasjon. Du vil gjennomføre prosjekter med disiplin- og prosjektledelse, samt oppfølging og korrespondanse med kunder og leverandører.

Du har høyere teknisk utdanning fra høyskole og/ eller universitet. Det er ønskelig med 3-5 års relevant erfaring fra olje/ gass eller maritim sektor. Du har kjennskap til dataverktøy som AutoCAD, 3D Plant, SIMIEN eller tilsvarende. Du innehar multidisiplin forståelse, samt god kunnskap til bransjeregler og standarder.

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor