facebook tracking

CALANUS AS

Vil du være med å sette retningen for vår internasjonale satsning?

Med bakgrunn i store vekstambisjoner søker vi etter to nye toppledere innen salg, innovasjon og marked men også nye ressurser til logistikk og administrasjon.

3_products_700pix.jpg

Innovasjons- og marketingdirektør

Du vil lede vår innovasjons- og marketingavdeling for å skape en unik markedsposisjon for selskapet innenfor våre salgsområder. Avdelingens oppgaver omfatter innovasjon og FOU, kvalitet, markedsadgang og markedsposisjonering av selskapets unike helse- og ernæringsprodukter. 

Stillingen rapporterer til administrerende direktør (CEO), inngår i selskapets toppledergruppe og får personalansvar.  

Hovedkontoret er i Tromsø, men for den rette kandidaten vil pendling fra annen lokasjon kunne vurderes.  

Søknadsfrist: Snarest og senest 18.05.21

Les mer

Salgsdirektør

Du får jobbe aktivt med internasjonalt salg og eksport av norskproduserte varer mot eksterne distributører og produsenter. Stillingen skal bidra til økt salg B2B worldwide via utvikling av gode og effektive salgsstrategier tilpasset markedene i ulike land og regioner. I samarbeid med Innovasjons- og marketingavdeling får du ansvar for å rulle ut internasjonale salgskonsepter mot nye og eksisterende bedriftskunder worldwide.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør (CEO), inngår i selskapets toppledergruppe og får personalansvar.  

Hovedkontoret er i Tromsø, men for den rette kandidaten vil pendling fra annen lokasjon kunne vurderes.  

Søknadsfrist: Snarest og senest 18.05.21

Les mer

Logistikkansvarlig

Du vil få ansvaret for logistikkfunksjonen i et selskap med egenproduksjon i kombinasjonen med ekstern internasjonal produksjon med videre salg og oppfølging mot kunde. 

Ditt ansvar blir å utvikle og lede forbedringstiltak innen logistikk i hele verdikjeden, herunder sette sette mål, rapportere og overvåke KPIer. Du tar ansvar for innkjøp og oppføging av våre leverandører og partnere. 

Stillingen rapporterer til salgsdirektør og inngår i selskapets salgsavdeling for B2B world wide. Hovedkontoret er i Tromsø, men for den rette kandidaten vil lokasjon Sortland kunne vurderes.  

Søknadsfrist: Snarest og senest innen 31.05.21.

Les mer

Administrasjonskonsulent - vikariat

Du vil få en allsidig rollen innen HR,  økonomi og adm. Oppstart er fortrinnsvis i løpet av august og varighet er minimum 12 måneder med mulighet for forlengelse.

Stillingen rapporterer til finansdirektør og er lokalisert ved vårt hovedkontor i Tromsø.

Søknadsfrist: Snarest og senest innen 31.05.21.

Les mer

Vil du utvikle en pionérbedrift?

Calanus AS (www.calanus.noer et biomarint industriselskap som leder an i utvikling, fremstilling og salg av unike helse- og ernæringsprodukter basert på bærekraftig utnyttelse av det marine krepsdy­ret raudåte (Calanus finmarchicus), en av de største fornybare marine ressursene globalt.

2018-Selsbane-Snorre.jpg

De ansatte i Calanus AS har nøkkelkompetanse innen marin økologi, bioteknologi, produktutvikling og kommersialisering. Selskapet er allerede lønnsomt på grunn av vellykkede produktlanseringer og har en voksende internasjonal kundebase. Selskapets hovedprodukt er Calanus® Oil, en marin olje til forbrukere med unik sammensetning og dokumenterte gunstige egenskaper. Selskapet jobber også med funksjonelle ingredienser rettet mot den globale akvakulturin­dustrien. 

fb162ae0c3f94e3784c7b6422984f5f0@2.jpg

Calanus høster, prosesserer og selger en bærekraftig ny marin ressurs som vil kunne ha stor betydning for verdens matbehov i fremtiden. Calanus har 40 ansatte i Tromsø og Sortland, og ferdigstiller nå sin første fabrikk for bioraffinering av raudåte. Selskapet har ambisiøse mål for vekst.

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor